Framtidens ledarskap.

Programmet ger redskap och kompetens i att förflytta en kultur och att därmed kunna leda medarbetare genom processer. Många av de processer som ingår är de som omnämns på denna sida. Femton dagars program som sträcker sig över 1,5 år.

Kursen lär dig:

  • att förlösa människors kreativitet och vilja att bidra

  • Välja mer medvetna och effektiva beslut

  • Skapa en krispig och mer innovativ företagskultur

  • Öka samsyn och koordinera samspel

  • Skapa mer öppenhet och mod I hela företaget

  • Se och nyttja olikheter och kreativ mångfald

Vill du veta mer om kursen? 
Se här.
Kontakta Liv Cardell
Mail: info@cardellconsulting.se
Mobil: 0733 744 777