företagskultur.jpg

Vill du veta mer om programmet? Kontakta Liv Cardell. 
Mail: info@cardellconsulting.se
Mobil: 0733 744 777

Skapa en krispig och innovativ företagskultur 

Reciave

 

Erhåll de unika redskapen att designa, implementera och processa fram affärsvariabler som affärsidé, vision, värdegrunder, kundlöften, ledarfilosofi samt kvalitetssäkrings-planer för ledarskap och kultur. Vi bygger tillsammans upp matriser för den ständiga utvecklingsresan och där samspelet i hela organisationen koordineras. Att ha företagsgemensamma, samarbetsformer och redskap är en stor framgångsfaktor för en stark företagskultur. Metodiken är kreativ, involverande och samskapande och med en tydlig struktur för att säkerställa kontinuerlig utveckling och växande. 

Programmet lär dig:

  • Scenarioplanering
  • Framtagande av affärsidé, vision, värdegrund, ledarfilosofi och kundlöfte
  • Att kvalitetssäkra ledarskap och medarbetarskap enligt intentionerna i affärsvariablerna
  • Att skapa en struktur för ständiga förbättringar och för ständig utveckling av såväl människor som verksamhet
  • Redskap att kommunicera den kulturella och affärsmässiga kartan.