high5model.jpg

Vill du veta mer om programmet? Kontakta Liv Cardell. 
Mail: info@cardellconsulting.se
Mobil: 0733 744 777

Välpresterande team      High 5 model

Skapa välpresterande och välmående team genom Red Matters High 5 team model. Modellen utgör fem fält, alla viktiga för trivsel, effektivitet och ständiga förbättringar. Metoderna synliggör en grupps styrkor och utvecklings-områden samt underlättas samtal kring utmanande förbättringsfrågor.  High 5 team model är inspirerad av Will Schutz och Susan Wheelan. Skillnaden är att High 5 model bygger på Red Matters färgteori vilket underlättar användning, kommunikation och gemensam förståelse på alla plan i organisationen. High 5 inte bara beskriver en grupprocess utan ger konkreta redskap i varje fält på ett sätt som gör att gruppen får redskapen att analysera och utveckla sig själva. Till teammodellen finns en process kopplad med årliga teamutvecklingssamtal som säkerställer ständiga förbättringar och de överenskommelser som teamet gjort. Mer än medarbetarsamtal är detta kulturpåverkande och bidrar till ökad öppenhet, mod och vilja att förbättra.

 Programmet lär dig:

  • Att lära en lätt kommunicerad modell för teameffektivitet, trivsel och ständiga förbättringar
  • Att ge redskap anpassade för att utvärdera och utveckla vart och ett av de fem fälten
  • Att kunna lägga en grund för en process med årliga teamutvecklingssamtal med lärande och utvecklande samtal på såväl individ som teamnivå.