kulturscanning.jpg

Vill du veta mer om programmet? Kontakta Liv Cardell. 
Mail: info@cardellconsulting.se
Mobil: 0733 744 777

Kulturscanning 

En utmaning I alla organisationer är att skapa en organisatorisk självinsikt och att kunna beskriva sig själva på ett objektivt sätt, utan försvar och bortförklaringar. Red Matters respektfulla metoder bidrar till lärande och delad förståelse i så väl utforskningsfas som rapporteringsfas. Arbetsformerna bidrar till öppenhet, mod samt en vilja och förmåga att mötas i gemensam problemlösning inom och mellan enheter och team. Vår dröm är att byta ut den traditionella enkäten vart tredje år mot en Kulturscanning. Det skulle bidra till en lärande, mer synkroniserad och utvecklingsorienterad organisation med fler människor som står bakom strategier och beslut.

Programmet lär dig:

  • Att genomföra utforskande samtal i fokusgrupper med Red Matters tre olika domänfokus.
  • Att leda interaktiva återförings-workshops långt ifrån traditionella rapportformer.  
  • Att genomföra scenarioövning i syfte att lyfta blicken mot en förväntad framtid.