Vill du veta mer om programmet? Kontakta Liv Cardell. 
Mail: info@cardellconsulting.se
Mobil: 0733 744 777

Medvetet ledarskap

En ledare som står stadigt och har sin egen inre kompass klar skapar förtroende, sprider trygghet och bli också tydligare i sitt ledarskap. I denna modul ingår en Livs och Karriärplanerings-process där du får jobba med din egen kompass och tränar samtidigt redskap att stödja andra i att bli bättre ledare för sig själva. Ett inre styrkort motverkar stress och gör det lättare att prioritera och navigera i mångfald, osäkerhet och komplexitet.

I denna modul erhålls också redskapen för det vetenskapligt baserade preferenstestet Diversity Icebreaker (DI) som är helt kompatibelt med Red Matters färgfilosofi. Testet synliggör preferenser i förhållande till kommunikationsstil, samarbete och problemlösning.

Denna modul kommer också att ta upp ämnet ledaransvarinom organisationen och gentemot omvärlden. Vart går gränsen för en ledares ansvar och åtagande?

Programinnehåll:

  • Livs- och Karriärplaneringsprocess och redskap
  • Diversity Icebreaker test.
  • Chefens tre styrdomäner
  • Chefens utvidgade ansvar