r-evolutionernade-arbetsformer.jpg

Vill du veta mer om programmet? Kontakta Liv Cardell. 
Mail: info@cardellconsulting.se
Mobil: 0733 744 777

Facilitera involverande möten och storgruppsdialoger 

I denna modul tränas du i att designa och genomföra inspirerande och involverande möten där deltagarna aktiveras oavsett gruppstorlek. Vi lär bäst under former som bjuder upp till lust och inspiration.  

Lär om mötesformer där deltagarna tränar, lär, utvecklar, problemlöser, skapar tillsammans och varifrån deltagarna lämnar med en ökad vilja och förmåga att bidra till sin egen, varandras och verksamhetens utveckling. Lär om metoder som ökar mod, öppenhet, ansvarskänsla och engagemang. 

Möten är den främsta källan för daning av värden och kultur. Vi ser möten som ett alltför outnyttjat redskap för kultur-och värdestyrning. 

Programmet lär dig:

  • Att designa och facilitera involverande och samskapande möten och storgruppsdialoger
  • Att erhålla en mängd olika mötes- och processredskap 
  • Att anpassa forum och redskap beroende på typ av frågeställning