Red Matters. "Fearless organizations in progress"

Vi lever i en fantastisk värld full av möjligheter och utmaningar. De färdigritade kartornas tid är förbi då vi levde med större förutsägbarhet och stabilitet. Dagens ledarskap handlar om att kunna navigera fram på ett öppet, osäkert hav genom mångfald och komplexitet. Det påkallar nya modiga och medskapande arbetsformer där kloka hjärnor slås ihop. Red Matters bidrar till ett mer effektivt, humanistiskt och innovativt företagande och ett ledarskap riggat att navigera genom nutidens utmaningar. Red Matters konceptet vänder upp och ned på er företagskultur endast för att lämna er med verktygen och modet att skapa en krispig, gemensam och stark kultur där innovation frodas och väggarna andas produktivitet.


Red Matters bidrar till

  • att skapa broar av tillit mellan människor

  • långsiktigt klokt beslutsfattande

  • att tillvarata den kollektiva intelligensen

  • att kunna navigera i komplexitet och osäkerhet

genom att 

träna ledare samtidigt som nya arbetsformer implementeras där människa och verksamhet växer sida vid sida i vardagen.

 

 

Vad är Red Matters

Red Matters utgör en väv av enkla, vardagsnära metoder riktade till såväl organisations-, team- som individnivå och som vilar på en systemsik grund. Gemensamma redskap och procedurer är en förutsättning för en stark kultur. 

RM utgår från organisationens och chefens tre styrdomäner: blå struktur, röd kultur och grön förnyelse. Se RM3:s. Trots decenniers hävdande av vikten av röd värdestyrning och grön innovation är det fortfarande blå arbetsformer och blått fokus som är härskande. Red Matters handlar om att utveckla röda och gröna arbetsformer sida vid sida om de redan existerande blå. En förutsättning för ett på sikt blomstrande arbetsliv, liv och samhälle.