skapariktning.jpg

Vill du veta mer om kursen? Kontakta Liv Cardell. 
Mail: info@cardellconsulting.se
Mobil: 0733 744 777

Navigera & skapa riktning i DUMC*

Genomgång av systemteorins viktigaste begrepp och en förståelse för vikten avsystemteoretiskt perspektiv I den DUMC-era vi lever i. Teori, attitydförändrande övningar och träning I Red Matters begreppsapparat. Samtal och övningar kring framgångsrikt processledarskap.

Kursen lär dig:

  • Att få insikter om systemiskt förhållningssätt. 
  • Att skapa en gemensam begreppsapparat genom Red Matters.
  • Att erhålla övningar, tankemodeller och frågeställningar 
  • Att förstå sambanden mellan trend och nya arbetsformer och ett nytt ledarskap.
  • Att utforska vad som kännetecknar ett mästerligt processledarskap.