Med Red Matters Academy skaffar du dig verktygen och kompetensen att leda, lyfta och koordinera individers och gruppers krafter i hela organisationen mot mål och visioner. Red Matters är anpassat för att leda och navigera i DUMC, d.v.s.       Divercity, Uncertainty, Mutiple choices and Complexity i syfte att skapa          fearless organizations in progress


 

Framtidens ledarskap

FÖR ATT LYCKAS MED AFFÄRER MÅSTE MAN LYCKAS MED MÄNNISKOR. MED RED MATTERS PROGRAM I PROCESSLEDNING HAR DU CHANS ATT BLI EN MÄSTARE PÅ ATT LYFTA, SAMLA OCH RIKTA MÄNNISKORS KRAFT MOT FRAMTIDEN.

 

Red Matters program i Processledning ger dig redskapen att förlösa människors klokhet, idéer och vilja att bidra. Träna din förmågan att genomföra processer och procedurer som gör människor till ansvarsfulla, modiga och engagerade medledare. Metoderna vilar på systemisk grund och omfamnas av Red Matters enkla och tillgängliga begreppsapparat.

Processledning är vårt kompletta 15 dagars program, som löper över 1,5 år. Efter programmet är du fullt redo att applicera tekniker, designa och genomföra processer där du snabbt ser hur individer, grupper, företagskultur och resultat förbättras. Nedtill beskrivs process-ledarprogrammets sex moduler av sju. De sex beskrivna modulerna nedan erbjuds också enskilt. 


Vill du veta mer om programmet processledning och/eller anmäla dig?
Se här.


Transformerande kommunikation

Lär om bejakande, reflekterande och lösningsfoksuerade metoder för smarta beslut som på motiverar till förändring.

Tid: 2 dagar

Medvetet ledarskap

Erhåll redskap för din yttre och inre ledarkompass i syfte att bättre kunna navigera i osäkerhet och komplexitet. För egen del och som stöd till andra.

Tid: 3 dagar

Kulturscanning 

Skaffa metoderna för organisatorisk självinsikt och förändringsmotivation på ett sätt som får traditionella analyser och enkäter att blekna. 

Tid: 2 dagar

Krispig och innovativ företagskultur

Skaffa redskapen för design och genomförande av processer för hållbart företagande med en stark företagskultur i ständig utveckling.

Tid: 2 dagar

 

 

Involverande möten och storgruppsdialoger 

Lär dig facilitera inspirerande, involverande storgruppsdialoger och möten som gör deltagarna till medskapande och ansvarsfulla medledare.

Tid: 2 dagar

Välpreseterande team High 5 model

Skaffa redskapen för välmående och välpresterande team och med metoder för kontinuerliga teamutvecklingssamtal och självevaluering.

Tid: 2 dagar